MENU

 

e-Aduan Membolehkan pengguna mengemukakan aduan, cadangan, penghargaan atau pertanyaan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Klang melalui atas talian. Pengguna juga boleh menyemak maklum balas melalui sistem ini.

**  Panduan Menggunakan Sistem e-Aduan

e-Cukai

Membolehkan pengguna menyemak bil cukai pintu.

** Panduan Menggunakan Sistem e-Cukai

e-Kompaun

Membolehkan pengguna membuat semakan kompaun letak kereta.

** Panduan Menggunakan Sistem e-Kompaun

iPay

** Panduan Menggunakan Sistem iPay

e-Sewa

Membolehkan pengguna menyemak bayaran sewaan premis MPK.

**  Panduan Menggunakan Sistem e-Sewa

JomPAY

**  Panduan Menggunakan JomPAY

iKiosk

Sebuah mesin yang dapat memudahkan melakukan transaksi pembayaran bil elektronik yang beroperasi 24x7x365 automatik di premis Majlis Tempatan dengan cara selamat dan cepat.

** Panduan Menggunakan Sistem iKiosk

i-Portal

Muat turun borang - borang berkaitan dengan Majls Perbandaran Klang. Semua borang adalah dalam format PDF. Jika anda tidak mempunyai perisian Adobe Acrobat Reader sila download.

**  Panduan Menggunakan Sistem i-Portal

Klang i Plaza

*Panduan peniaga/usahawan menggunakan Sistem Klang i Plaza

**  Manual Pengguna Klang i Plaza

e-Borang

Membolehkan pengguna membuat muat turun borang secara atas talian.

**  Panduan Menggunakan Sistem e-Borang

OSC Online Memohon kelulusan bangunan, rancang, infra & landskap
e-Tender Membolehkan pengguna menyemak iklan tawaran tender / sebutharga
e-Perbankan Membolehkan pengguna membuat bayaran secara atas talian dan kaunter bagi cukai taksiran dan sewaan.
OSC 3 Plus Online Panduan untuk permohonan Pelan Pemajuan
Portal OSC Panduan untuk menyemak status permohonan pemajuan
Kemaskini Terakhir: Khamis, 21 March 2024 - 11:56am