MENU

PENGURUSAN ICT

 1. Rangka Kerja Keselamatan Siber Sektor Awam (RAKKSSA)
 2. Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam (terbitan 2015)
 3. Panduan Keperluan dan Persediaan Pelaksanaan Pensijilan MS ISO/IEC 27001:2007 dalam Sektor Awam - Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS)
 4. Penggunaan Media Jaringan Sosial di Sektor Awam
 5. Garis Panduan Kepakaran ICT Sektor Awam Malaysia
 6. Garis Panduan Transisi Protokol Internet Versi 6 (IPV6) Sektor Awam
 7. Panduan Penyediaan dan Penyiaran Berita Online di Laman Web/Portal Agensi-Agensi Kerajaan
 8. Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam
 9. Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal & Pemantauan Projek ICT Agensi Sektor Awam
 10. Pekeliling Pengurusan Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan [1GovNet]
 11. Manual Pengguna Perkhidmatan Enjin Carian Rasmi Kerajaan 1Akses
 12. Garis Panduan Penggunaan ICT ke arah ICT Hijau dalam Perkhidmatan Awam (terbitan 2010)
 13. Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (terbitan Mac 2018)
 14. Arahan Teknologi Maklumat MAMPU (terbitan 2007)
 15. Dasar Keselamatan ICT MAMPU Versi 5.3

 

PEKELILING

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2013
  Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan ke Dalam Perkhidmatan Awam
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2013
  Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan ke Dalam Perkhidmatan Awam
 3. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2013
  Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih
 4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 2013
  Penubuhan Mahkamah Pembinaan
 5. Surat Pekeliling SUK Bil.1 Tahun 2013
  Situasi, Fungsi dan Limitasi Sebagai "Caretaker Goverment"
 6. Surat Pekeliling SUK Bil.2 Tahun 2013
  Larangan Penggunaan Kalimah Bismillah Di Dalam Hebahan Rasmi/Surat/Memo Kerajaan

 

 1. Arahan Perbendaharaan 2012
 2. Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bil. 1 Tahun 2012
  Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah

 

 1. Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2006
  Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam
 2. Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006
  Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan

 

 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2005
  Garis Panduan Bagi Mewujudkan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan Di Agensi Kerajaan
 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2005
  Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI)

 

 1. Surat Edaran Kelayakan Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi
  Rujukan: JPA SARAAN(S) 223/8/3 KIt.19 (17)
 2. Surat Edaran Tanggungjawab Pegawai Awam Dalam Memelihara Integriti Perkhidmatan Awam Semasa Menggunakan Kemudahan Media Sosial Di Internet
  Rujukan : JPA.BK(S) 223/8/2-3 Jld. 4 (56)

 

GARIS PANDUAN YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 

RANCANGAN TEMPATAN

RANCANGAN TEMPATAN  YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 • Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Klang (Pengubahan 1) 2020
Kemaskini Terakhir: Khamis, 21 March 2024 - 11:56am