MENU

Objektif

 • Mengekal dan memelihara imej Klang sebagai Bandar DiRaja dan Bersejarah.
 • Menghasilkan kehidupan yang lebih selesa, seimbang dan selamat.
 • Menjadikan Klang sebagai nadi pemangkin pembangunan.
 • Mewujudkan masyarakat madani yang harmonis.

Strategi

 • Menyedia dan menyelenggara kemudahan awam.
 • Memperkemas dan mempertingkatkan mutu perkhidmatan.
 • Menyediakan kemudahan-kemudahan rekreasi dan riadah.
 • Menggalakkan pertumbuhan industri dan perdagangan.
 • Mengeratkan perpaduan di antara rakyat di samping. mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan berdisiplin.
 • Menyusun dan mengawasi pembangunan melalui kawalan pembangunan yang berkesan serta terancang.
 • Mewujudkan suasana kecantikan seluruh kawasan selaras dengan objektif untuk menjadikan bandar Klang sebagai 'Bandar Taman'.
 • Menjadikan Klang bandar dalam taman yang indah dan permai.
 • Memelihara khazanah yang mempunyai nilai sejarah dan estetika.
 • Memastikan kebersihan dan kesihatan awam terjamin.
Kemaskini Terakhir: Khamis, 21 March 2024 - 11:56am