MENU

UNDANG - UNDANG KECIL YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Selangor) 1986. Terdapat Pindaan :-

 • Undang-Undang Kecil Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (MPK) 1992
 • Undang-Undang Kecil Kerja Di Jalan 1996
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPK) ( Pindaan )  Kerajaan Tempatan 2013
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Perbandaran Klang) (Pindaan) Jalan, Parit dan Bangunan 2013
 • Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Taman (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Vandalisme (MPK) 2005 
 • Undang-Undang Kecil Hotel (MPK) 2013
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MPK) 2007
 •  Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (MPK) 2007 
 •  Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Iklan (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPK) 2007
 •  Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Perbandaran Klang ) 2013
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MPK) 2007
 •  Undang-Undang Kecil Pusat Sukan Persendirian (Majlis Perbandaran Klang ) 2013
 • Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPK) 2007 Swimming Pool Bylaw (Majlis Perbandaran Klang ) 2013
 • Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pasar (MPK) 2007
 •  Undang-Undang Kecil Krematorium (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Penternakan Burung Walit Dan Perusahaan Sarang Burung Walit (MPK) 2013
Kemaskini Terakhir: Selasa, 20 Februari 2024 - 10:53am