MENU

ENAKMEN YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

Enakmen kebebasan maklumat Negeri Selangor
Enakmen Mengawal Lembu-Kerbau 1971 Klik di sini
Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995 Klik di sini
Enakmen Kebebasan Maklumat ( Negeri Selangor ) 2011  Klik di sini
Enakmen Tabung Amanah Bencana Alam 2011 Klik di sini
Kemaskini Terakhir: Isnin, 18 Oktober 2021 - 4:15pm