MENU

QR Code Sistem Aduan

Tel : 03 - 3375 5555 (Samb. 2510 / 2511)
 

QR Code Cukai Taksiran


 

QR Code Jompay (Manual)

 

QR Code iKiosk (Manual)

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 2508 / 2512 / 2513)

QR Code Kompaun Kenderaan (No. Plat)

QR Code Kompaun (No. Kompaun)

QR Code iKiosk (Manual)

QR Code Aplikasi SmartParking

PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN DAN IKLAN

http://ilesen.mpklang.gov.my/ilesen/

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 6307 / 6308 / 6800 / 8307)
Email : pelesenan@mpklang.gov.my

 

QR Code Sistem Lesen

 

 

PEMBAHARUAN LESEN PERNIAGAAN DAN IKLAN

http://ilesen.mpklang.gov.my/ilesen/

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 6307 / 6308 / 6800 / 8307)
Email : pelesenan@mpklang.gov.my
 

QR Code Sistem Lesen

PERMOHONAN PERMIT PASAR PAGI/PASAR MALAM DAN PERMIT SEMENTARA PERNIAGAAN
https://iportal.mpklang.gov.my/PermitOnline/

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 6307 / 6308 / 6800 / 8307)
Email : pelesenan@mpklang.gov.my

QR Code Permit Online

.

 

PERMOHONAN LESEN PENJAJA
http://ilesen.mpklang.gov.my/ilesen/

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 6307 / 6308 / 6800 / 8307)
Email : pelesenan@mpklang.gov.my

 

QR Code Sistem Lesen
QR LESEN

 

PEMBAHARUAN LESEN PENJAJA
http://ilesen.mpklang.gov.my/ilesen/

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 6307 / 6308 / 6800 / 8307)
Email : pelesenan@mpklang.gov.my

 

QR Code Sistem Lesen

PERMOHONAN LESEN ANJING
https://mylesen.mpklang.gov.my/login

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 7310)

kesihatan@mpklang.gov.my

QR Code Permohonan Lesen Anjing

QR Code Aplikasi SmartParking

QR Code Aplikasi SmartSelangor Parking

QR Code Jompay (Manual)

QR Code Jompay (Manual)

 • JomPay
  - Biller Code : 7591
   
 • iKiosk
  (Bangunan Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Klang)
  - Kod Hasil: 164

Tel : 03 - 3375 5555 (Samb. 2507)

QR Code Jompay (Manual)

QR Code iKiosk (Manual)

(Bangunan Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Klang)
- Kategori Bil :
i. Tanah Perkuburan: 014
ii. Caj Krematorium: 110
iii. Permit Tapak Promosi Pasar Jalan Meru: 016
iv. Permit Tapak Promosi Pasar Kapar: 004

Tel.: 03 - 3375 5555 (Samb. 2513 / 2515) 

QR Code iKiosk (Manual)

Tel.: 03 - 3375 7875 / 7876

QR Code Temujanji - Smart OSC E-Appointment


 

QR Code Memohon Kelulusan Bangunan


 

QR Code Permohonan Pelan Pemajuan

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 1608)

QR Code Aplikasi Smart Booking

Tel.: 03 - 3375 7802 / 7829 / 7809
Email : bangunan@mpklang.gov.my

QR Code Temujanji TIADA fail


 

QR Code Temujanji FAIL TELAH DIBUKA

 • ​Pautan Temujanji di Jabatan Perancang Bandar

Tel. : 03 - 3375 7833 / 7850 / 7853 / 7887

QR Code Temujanji - JPB i-appointment

 • ​Pautan Temujanji di Jabatan Pengurusan Pasar Dan Penjaja

  Tel. : 03  - 3375 8019 / 21 / 26

QR Code Temujanji Jabatan
Pengurusan Pasar & Penjaja

 • Pautan Temujanji di Jabatan Undang-Undang

Tel. : 03  - 3375 8029 / 8076 / 8032
Email : undang-undang@mpklang.gov.my

QR Code iKiosk (Manual)


 

QR Code eHasil Selangor

 • iKiosk
  (Bangunan Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Klang)

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 2513 / 2514 / 2515)

QR Code iKiosk (Manual)

 1. Surat Makluman Pengesahan Harta: RM20.00
 2. Carian Maklumat Harta: RM20.00
 3. Permohonan Borang I: RM 50.00
 4. Bayaran Pelan Setara: RM100.00
 5. Bayaran Tong Roro: RM250.00
 6. Cagaran Penggantian Tong Roro: RM500
 7. Salinan Pelan: RM200.00
 8. Pengesahan Pelan: RM100.00
 9. Salinan CF: RM100.00
 10. Buku Panduan Pelan Setara: RM10.00
 11. Fi Pelan Jalan Dan Saliran: RM30.00
 12. Pertukaran No Bangunan: RM50.00
 13. Jualan Pelan PPB A4 (Berwarna): RM10.00
 14. Jualan Pelan PPB A3 (Berwarna): RM20.00
 15. Jualan Pelan PPB A0 (Berwarna): RM100.00
 16. Jualan Pelan PPB A1 (Berwarna): RM50.00
 17. Jualan Peta Jalan: RM50.00
 18. Penjualan Buku Garis Panduan Hotel Bajet: RM50.00
 19. Penjualan Buku Garis Panduan Bandar Selamat: RM100.00
 20. Penjualan Buku Garis Panduan G&G: RM300.00
 21. Penjualan Buku Sejarah Klang Kpd Orang Awam: RM100.00
 22. Jualan CD: Rm50.00

QR Code iPay (Pelbagai Bayaran)

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 7 Disember 2023 - 12:43pm