MENU

QR Code Sistem Aduan

Tel : 03 - 3375 5555 (Samb. 2510 / 2511)

QR Code Cukai Taksiran


 

QR Code Jompay (Manual)

 

QR Code iKiosk (Manual)

PERMOHONAN LESEN DAN PEMBAHARUAN LESEN SEDIA ADA
http://ilesen.mpklang.gov.my/ilesen/

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 6307 / 6308 / 6800 / 8307)
Email : pelesenan@mpklang.gov.my

QR Code Sistem Lesen


 

QR Code Senarai Lesen

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 2508 / 2512 / 2513)

QR Code Kompaun Kenderaan
(No. Plat)

QR Code Kompaun
(No. Kompaun)

QR Code iKiosk (Manual)

QR Code Aplikasi SmartParking

QR Code Aplikasi SmartParking


 

QR Code Aplikasi SmartSelangor Parking

QR Code Jompay (Manual)

QR Code Jompay (Manual)

 • JomPay
  - Biller Code : 7591
   
 • iKiosk
  (Bangunan Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Klang)
  - Kod Hasil: 164

Tel : 03 - 3375 5555 (Samb. 2507)

QR Code Jompay (Manual)

QR Code iKiosk (Manual)

 • iKiosk
  (Bangunan Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Klang)
  - Kategori Bil :
  i. Tanah Perkuburan: 014
  ii. Caj Krematorium: 1100
  iii. Permit Tapak Promosi Pasar Jalan Meru: 016
  iv. Permit Tapak Promosi Pasar Kapar: 004

  Tel.: 03 - 3375 5555 (Samb. 2513 / 2515) 

QR Code iKiosk (Manual)

 

Tel.: 03 - 3375 7875 / 7876

QR Code Temujanji - Smart OSC E-Appointment

QR Code Memohon Kelulusan Bangunan

 

QR Code Permohonan Pelan Pemajuan

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 1608)

QR Code Aplikasi Smart Booking

Tel.: 03 - 3375 7802 / 7829 / 7809
Email : bangunan@mpklang.gov.my

QR Code Temujanji TIADA fail


 

QR Code Temujanji FAIL TELAH DIBUKA

 • ​Pautan Temujanji di Jabatan Perancang Bandar

Tel. : 03 - 3375 7833 / 7850 / 7853 / 7887

QR Code Temujanji - JPB
i-appointment

 • ​Pautan Temujanji di Jabatan Pengurusan Pasar Dan Penjaja

  Tel. : 03  - 3375 8019 / 21 / 26
   

QR Code Temujanji Jabatan
Pengurusan Pasar & Penjaja

 

QR Code iKiosk (Manual)


 

QR Code eHasil Selangor

 

 • iKiosk
  (Bangunan Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Klang)

Tel. : 03 - 3375 5555 (Samb. 2513 / 2514 / 2515)

QR Code iKiosk (Manual)

 1. Surat Makluman Pengesahan Harta: RM20.00
 2. Carian Maklumat Harta: RM20.00
 3. Permohonan Borang I: RM 50.00
 4. Bayaran Pelan Setara: RM100.00
 5. Bayaran Tong Roro: RM250.00
 6. Cagaran Penggantian Tong Roro: RM500
 7. Salinan Pelan: RM200.00
 8. Pengesahan Pelan: RM100.00
 9. Salinan CF: RM100.00
 10. Buku Panduan Pelan Setara: RM10.00
 11. Fi Pelan Jalan Dan Saliran: RM30.00
 12. Pertukaran No Bangunan: RM50.00
 13. Jualan Pelan PPB A4 (Berwarna): RM10.00
 14. Jualan Pelan PPB A3 (Berwarna): RM20.00
 15. Jualan Pelan PPB A0 (Berwarna): RM100.00
 16. Jualan Pelan PPB A1 (Berwarna): RM50.00
 17. Jualan Peta Jalan: RM50.00
 18. Penjualan Buku Garis Panduan Hotel Bajet: RM50.00
 19. Penjualan Buku Garis Panduan Bandar Selamat: RM100.00
 20. Penjualan Buku Garis Panduan G&G: RM300.00
 21. Penjualan Buku Sejarah Klang Kpd Orang Awam: RM100.00
 22. Jualan CD: Rm50.00

QR Code iPay (Pelbagai Bayaran)

Kemaskini Terakhir: Khamis, 5 Ogos 2021 - 11:18pm