MENU

Emel Jabatanjpsr@mpklang.gov.my

Ketua Jabatan : Encik Azhar Bin Samsudin
Emel Ketua Jabatan azhar.samsudin@mpklang.gov.my

1.0     Pengenalan

Jabatan Pengurusan Pasar dan Penjaja ditubuhkan secara rasminya pada 1 September 2020. Jabatan Pengurusan Pasar dan Penjaja sebelum ini diletakkan di bawah Jabatan Pelesenan dan Penjaja.Walaubagaimanapun perkembangan perbandaran yang semakin pesat menyebabkan keperluan pengurusan yang  lebih cekap diperlukan. Oleh itu Jabatan Pengurusan Pasar dan Penjaja telah diwujudkan bagi menguruskan hal ehwal pasar awam dan penjaja supaya lebih sistematik dan efisien. Jabatan ini bertanggungjawab atas pengurusan pasar awam dan memproses permohonan lesen dan permit seperti lesen penjaja, permit pasar pagi / pasar malam dan permit sementara perniagaan. Disamping itu Jabatan ini turut bertanggungjawab memproses permohonan pembaharuan lesen.

Terdapat 3 bahagian utama di Jabatan Pengurusan Pasar dan Penjaja iaitu :

 1. Bahagian Pentadbiran.
 2. Bahagian Pengurusan Pasar Awam
 3. Bahagian Pembangunan/Penyelidikan/Teknikal dan Kawalan Penjaja dan Pasar Pagi/Malam
   

2.0     Objektif

 • Memastikan pengurusan operasi pasar awam dilaksanakan dengan baik seperti proses penyewaan ruang niaga, pemantauan lesen perniagaan dan pemantauan kebersihan.
 • Memastikan semua permohonan lesen, permit perniagaan, pasar malam dan rayuan yang diterima dengan lengkap dan mematuhi syarat, diproses dengan teratur dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Memastikan semua pembaharuan dan pembatalan lesen/permit diproses dengan teratur dan dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Mengambil tindakan penguatkuasaan kepada orang awam mengikut Prosedur Kualiti dan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis Perbandaran Klang.
 • Memastikan semua kakitangan melaksanakan tanggungjawab mengikut Prosedur Kualiti yang ditetapkan.
 • Memberikan perkhidmatan kawalan perniagaan dan penguatkuasaan kepada penduduk di kawasan Majlis Perbandaran Klang bagi meningkatkan kesejahteraan selaras dengan Akta dan Undang-Undang Kecil yang digunapakai.

3.0    Fungsi

 1. Bahagian Pentadbiran

  Seksyen Pentadbiran AM

  1. Merekod / menyemak dan mengemaskini fail, permohonan,fail am dan surat- menyurat Jabatan.
  2. Menyelaras aktiviti pembaharuan lesen yang berkaitan.
  3. Membuat pemantauan, semakan dan pindaan berkaitan ISO, SSR-PBT, APPC
  4. Mengemaskini rekod dalam sistem E-Lesen & I-Lesen.
  5. Pengurusan kaunter – jadual bertugas.
  6. Menguruskan perjalanan segala hal ehwal pentadbiran jabatan meliputi perkara berkaitan cuti, dan disiplin kakitangan menyemak laporan perakam waktu.
  7. Menyediakan laporan Piagam Pelanggan setiap bulan ke KORPORAT.
  8. Menyelaras segala kertas kerja yang perlu dibawa ke MesyuaratJawatankuasa.
  9. Penyeliaan bilik fail dan kemaskini segala maklumat dan rekod pentadbiran Jabatan.

  Seksyen Pentadbiran Kewangan/OT/Bajet.

  1. Menyelaras tuntutan kerja lebih masa/elaun perbatuan/perubatan.
  2.Menyelaras bajet dan kewangan jabatan ,vot dan lain-lain.
  3. Menyelaras pencapaian kutipan hasil Jabatan.
  4. Menyelaras program kutipan lesen/permit di lokasi (unit kaunter bergerak).

  Seksyen Aduan (Sistem dan Maklumbalas Aduan Jabatan)

  1. Menerima aduan rasmi melalui Sistem i-Respons, telefon, borang faks atau surat rasmi. 
  2. Merekodkan dan mengagihkan aduan yang dilaporkan mengikut kawasan.
  3. Menjalankan siasatan dan pemantauan awalan dan menyelaras jika perlu bantuan penglibatan pegawai kawasan ke atas aduan yang diterima.
  4. Melaporkan siasatan tindakan ke atas aduan.
  5. Membuat laporan ringkas jawapan maklum balas aduan untuk rujukan dan tindakan selanjutnya.
  6. Menganalisa maklumat dan menjawab bagi maklum balas aduan di saluran yang berkenaan (Sistem Aduan) serta membuat laporan kronologi kepada Pengarah Jabatan.
  7. Merekod laporan dan segala maklum balas aduan dan mengemaskini fail.

  Seksyen Logistik dan Unit Tindakan Khas

  1. Menyelaras aktiviti yang berkaitan dengan keperluan logistik bagi pengstrukturan petak dan kelengkapan bagi keperluan Penjaja dan Jabatan seperti pengurusan hal ehwal kenderaan, mengukur petak, mengecat petak pasar malam dan lain-lain tugasan di lapangan dengan menggunakan peralatan khas yang telah disediakan.
  2. SMS blast keputusan permohonan kepada pemohon penjaja/pasar malam/pasar pagi.
  3. Bertindak sebagai pasukan Tindakan Segera atau Task Force Penjaja.
  4. Petugas bagi kawalan statik atau pasukan pemantauan yang diarahkan dari semasa ke semasa.

   

 2. Bahagian Pengurusan Pasar Awam

  1. Memproses permohonan ruang niaga bagi premis pasar awam milik Majlis.
  2. Memproses pengeluaran surat tawaran, surat peruntukan ruang niaga dan pengiklanan premis kosong.
  3. Memproses permohonan tukar nama penyewa sekiranya menerima permohonan daripada penyewa.
  4. Memproses dokumen pembaharuan perjanjian sewa premis bagi penyewa yang akan atau telah tamat tempoh perjanjian.
  5. Memproses pembatalan sewaan premis sekiranya penyewa melanggar syarat-syarat perjanjian sewa dengan Majlis dan pemulangan cagaran sewa kepada penyewa.
  6. Melakukan operasi premis ke premis bagi membuat kutipan sewaan.
  7. Melakukan pemantauan penjaja haram di dalam dan di luar kawasan pasar awam milik majlis.
  8. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap halangan kaki lima premis dan memastikan peniaga tidak meletakkan barang jualan di luar kawasan yang telah ditetapkan.
  9. Memastikan peniagaan sentiasa mematuhi had masa jualan yang telah ditetapkan oleh Majlis.
  10. Melakukan operasi bersama Jabatan Penguatkuasa, agensi luar dan jabatan-jabatan dalam Majlis di pasar awam MPK.
  11. Membuat kutipan bagi tapak permit sementara bagi penyewa di Kompleks Pasar Besar Meru dah Pasar Baru Pekan Kapar.
  12. Melakukan penyelarasan dengan jabatan-jabatan dalaman dan luaran yang melibatkan aduan, infra dan operasi bersama.
  13. Membuat laporan dan menyiasat sebarang aduan awam yang diterima.
  14. Melakukan pemantauan bagi kerja-kerja kontraktor pembersihan di pasar awam MPK dan mengeluarkan notis sekiranya kontraktor gagal mematuhi arahan kerja yang telah diarahkan.
  15. Membuat bayaran kepada kontraktor yang dilantik bagi kerja-kerja pembersihan di pasar awam MPK.

   

 3. Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan/Teknikal Kawalan Pasar Pagi/ Malam Dan Penjaja

  Seksyen Pembangunan Dan Penyelidikan

  1. Membuat penyelarasan penyelidikan dan merancang segala bentuk pengurusan hal ehwal yang berkaitan dengan penjaja.
  2. Sebagai urusetia bagi menyelaras segala Program Penyusunan Penjaja bersama Jabatan-Jabatan Teknikal berkaitan.
  3. Membuat kertas kerja dan maklum balas berkaitan pengurusan penjaja untuk dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa.
  4. Penyediaan data dan statistik pengurusan dan pembangunan bagi mewujudkan Smart Penjaja mengikut dasar Smart Governance oleh kerajaan Negeri.
  5. Memberikan gambaran jelas keadaan situasi ekologi semasa Penjaja di bawah Pentadbiran Majlis Perbandaran Klang.
  6. Memberi maklumat dan cadangan mengenai ke arah persekitaran Pengurusan Penjaja yang kreatif dan inovatif bagi merealisasikan Piagam Pelanggan dan Dasar Majlis.

  Seksyen Teknikal Kawalan Pasar Pagi/Malam Dan Penjaja

  1. Memeriksa, menyemak dan menyediakan laporan teknikal permohonan lesen penjaja.
  2. Memeriksa, menyemak dan menyediakan laporan teknikal permohonan lesen pasar malam/pagi.
  3. Memeriksa, menyemak dan menyediakan laporan teknikal permohonan permit sementara perniagaan.
  4. Memeriksa, menyemak dan menyediakan laporan permohonan pembatalan lesen penjaja, pasar malam/pagi.
  5. Memeriksa, menyemak dan menyediakan laporan permohonan tukar nama bagi lesen penjaja, pasar malam/pagi.
  6.  Memeriksa, menyemak dan menyediakan laporan permohonan tukar aktiviti bagi lesen penjaja, pasar malam/pagi.
  7. Pemeriksaan rutin dan pematuhan syarat bagi lesen-lesen penjaja, pasar malam/pagi.
  8. Membantu menjalankan siasatan, tindakan Kawalan dan pemantauan ke atas aduan yang diterima dan melaporkan kepada urusetia Aduan Jabatan.
  9. Menjalankan pemeriksaan bagi kawalan penjaja seperti kawalan/operasi tapak bazar perayaan.
  10. Membuat kerja-kerja bancian dan inventori berkaitan penjaja dan pasar malam/pagi.
  11. Menyediakan laporan pencapaian aktiviti bancian dan inventori, kawalan aduan dan tindakan teknikal kawalan penjaja dan penguatkuasaan.
  12. Merancang dan menyelaras dan membuatpemantauankerjamengecattapak pasar malam/pagi.
  13. Membantu membuat kajian teknikal penambahan lokasi baru dan menaiktaraf tapak bagi tapak penjaja 3P atau apa-apa program baru Jabatan.
  14. Arahan dari semasa ke semasa oleh Pengarah Jabatan Pengurusan Pasar dan Penjaja.

4.0       Piagam Pelanggan

4.1 Pengurusan Permohonan

4.1.1 Memproses permohonan lesen penjaja dalam tempoh 14 hari bekerja untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Teknikal Penjaja.

4.1.2 Memproses permohonan permit pasar pagi/malam dalam tempoh 30 hari.

4.2 PengurusanAduan

Menjalankan siasatan dan tindakan aduan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima.

Tarikh kemaskini : 23 November 2021

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 20 Februari 2024 - 10:53am