MENU

Puan Elya Marini Binti Darmin
Timbalan Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Klang

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

1. Membantu Majlis Perbandaran Klang dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT.

2. Menentukan keperluan keselamatan ICT.

3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti pengurusan risiko dan pengauditan.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 26 November 2021 - 10:22am