MENU

TARIKH TUTUP PENYERTAAN : 31 MEI 2023

Anugerah Inovasi Negeri Selangor dibahagikan kepada tujuh (7) kategori dan satu (1) anugerah khas seperti berikut:

i. Kategori Sektor Awam - Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
ii. Kategori Sektor Awam - Pejabat Daerah dan Tanah (PDT)
iii. Kategori Sektor Awam - Agensi Selain PBT & PDT
iv. Kategori Sektor Swasta
v. Kategori Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
vi. Kategori Sekolah
vii. Kategori Akar Umbi
viii. Anugerah Khas Produk Akhir Terbaik

 

Last Updated: Thursday, 21 March 2024 - 11:56am