MENU

Pengurangan Caj Bayaran Cukai Taksiran Sebanyak 50% Bagi Pemilik Harta Tanah Di Kalangan Orang Kelainan Upaya (OKU) Yang Memiliki Hartanah ( Rumah Kediaman Sahaja ) Di Dalam Kawasan Majlis Perbandaran Klang

Maklumat lanjut :

1. Syarat -syarat permohonan
2. Tatacara Permohonan
3. Carta Alir Permohonan
4. Borang Permohonan

Sebarang pertanyaan hubungi Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta, MPK di talian 03-3375 5555 samb. 5101 / 5119

Last Updated: Thursday, 21 March 2024 - 11:56am