MENU

Adalah dimaklumkan bahawa, pihak pengurusan atasan Majlis Perbandaran Klang telah memutuskan kadar sewaan rumah rehat Majlis dinaikkan dan berkuatkuasa pada 15 Mac 2014.
** Sila klik di sini untuk maklumat kadar sewaan rumah rehat yang terkini.

Sebarang pertanyaan, kakitangan MP Klang boleh hubungi bahagian pentadbiran am, jabatan khidmat pengurusan di talian 03-3375 5555 sambungan 1231 / 2005.

Last Updated: Thursday, 21 March 2024 - 11:56am