MENU

Soal selidik ini bertujuan bagi mendapatkan maklumbalas berkenaan perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Klang.

Event Date: 
Isnin, 20 Februari 2017 - 10:00am to Jumaat, 30 Jun 2017 - 10:00am