MENU

PADANG

TUJUAN KEGUNAAN & KADAR BAYARAN

 
PADANG VENTOORAN

Bola Sepak

(Permainan Biasa)

-

RM12.00 (2 JAM)

PERTANDINGAN/SUKAN        

CAGARAN KEBERSIHAN

-

RM150.00

SEWA PADANG

-

RM50.00

BAYARAN SAMPAH

-

RM100.00

PADANG MERINE
PADANG KOMPLEKS SUKAN (A & B)
PADANG TAMAN SELATAN
PADANG KAPAR
PADANG MERU
PADANG CHETTY

BOLA SEPAK

(PERMAINAN BIASA)

-

RM5.00 (2 JAM)

PERTANDINGAN/SUKAN           

CAGARAN KEBERSIHAN

-

RM150.00

SEWA PADANG

-

RM25.00

BAYARAN SAMPAH

-

RM100.00