MENU

Kadar sewaan bagi Dataran Seni, Klang yang di bawah seliaan Jabatan Taman & Rekreasi
 

Kadar Tempahan Dataran Seni, Klang (RM)
Deposit RM 300.00
Sewaan Tapak RM 150.00
Bayaran Sampah RM100.00