MENU

E-Participation (E-Penyertaan)

E-Participation merupakan kemudahan yang disediakan bagi mendapatkan maklumbalas berkenaan perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Klang.

 

E-Consultation (E-Konsultasi)

E-Consultation bertujuan untuk mengumpul maklum balas dan cadangan daripada orang ramai bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat.

 

E-Decision (E-Keputusan)

E-Decision membolehkan PBT mendapatkan maklum balas / input daripada orang ramai bagi membantu proses membuat keputusan berkaitan perkhidmatan PBT.

 

        **Tempoh soal selidik mulai 7 Julai  hingga 31 Ogos 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        **Tempoh soal selidik mulai 18 Februari hingga 31 Mei 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------