MENU

E-Participation

E-Participation merupakan kemudahan yang disediakan bagi mendapatkan maklumbalas berkenaan perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Klang.

 

E-Consultation

E-Consultation bertujuan untuk mengumpul maklum balas dan cadangan daripada orang ramai bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat.

 

E-Decision

E-Decision membolehkan PBT mendapatkan maklum balas / input daripada orang ramai bagi membantu proses membuat keputusan berkaitan perkhidmatan PBT.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 20 Oktober 2017 - 3:42pm