MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 27/04/2017 (Khamis)
Masa : 9.00 pg
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pej. Cawangan MPK, Jln. Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 2 Mei 2017 (Selasa)

Tender Closing Date: 
Isnin, 22 Mei 2017