MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 29/4/2019 (Isnin)
Masa Pendaftaran : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana  
                            

** Penjualan dokumen secara online mulai 24/4/2019 (Rabu)

Tender Ref: 
MPK/JK 600-13/1/39(2019)
Tender Closing Date: 
Rabu, 22 Mei 2019