MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 1/10/2018 (Isnin)
Masa : 9.00 pg
Tempat Berkumpul : Dewan Kompleks Sukan Pandamaran, Klang

** Penjualan dokumen secara online mulai 3/10/2018 (Rabu)

Tender Ref: 
MPK/JK/600-13/2/41(2018), MPK/JK/600-13/2/43(2018)
Tender Closing Date: 
Selasa, 9 Oktober 2018