MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 5/9/2018 (Rabu)
Masa : 9.00 pg
Tempat Berkumpul :  Mini Auditorium MPK, Pejabat Cawangan MPK, Jln. Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 7/9/2018 (Jumaat)

Tender Ref: 
MPK 300-2/2/6
Tender Closing Date: 
Khamis, 27 September 2018