MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 16/8/2018 (Khamis)
Masa : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul :  Mini Auditorium MPK, Pejabat Cawangan MPK, Jln. Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 20/8/2018 (Isnin)

Tender Ref: 
MPK 400-14/1/1
Tender Closing Date: 
Isnin, 10 September 2018