MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 18/4/2019 (Khamis)
Masa Pendaftaran : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 22/4/2019 (Isnin)

Tender Ref: 
MPK 400-10/2/3
Tender Closing Date: 
Isnin, 29 April 2019