MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 04/09/2017 ( Isnin )
Masa : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 6 September 2017 ( Rabu )

Tender Ref: 
Rujuk Lampiran
Tender Closing Date: 
Selasa, 26 September 2017