MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 24/09/2018 (Isnin)
Masa : 9.00 pg
Tempat Berkumpul :  Mini Auditorium MPK, Pejabat Cawangan MPK, Jln. Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 26/09/2018 (Rabu)

Tender Ref: 
MPK/PN/163 Jld 30
Tender Closing Date: 
Selasa, 16 Oktober 2018