MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 14/09/2018 (Jumaat)
Masa : 9.00 pg
Tempat Berkumpul :  Mini Auditorium MPK, Pejabat Cawangan MPK, Jln. Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 19/09/2018 (Rabu)

Tender Ref: 
MPK/WF 300-10/4/1/1 JPK
Tender Closing Date: 
Selasa, 25 September 2018