MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 19/09/2017 ( Rabu )
Masa : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 15 September 2017 ( Jumaat )

Tender Ref: 
MPK/JK 600-13/15/80 & MPK/JK 600-13/15/96
Tender Closing Date: 
Khamis, 21 September 2017