MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 3/8/2018 (Jumaat)
Masa : 9.00 pagi
Tempat Berkumpul :  Mini Auditorium MPK, Pejabat Cawangan MPK, Jln. Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 7/8/2018 (Selasa)

Tender Ref: 
MPK/JK 600-13/14/18(2018)
Tender Closing Date: 
Isnin, 27 Ogos 2018