MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 15/11/2017 ( Rabu )
Masa : 9.00 pg
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 17 November 2017 ( Jumaat )

Tender Ref: 
MPK/BGN/600-5/10/0005(2017)
Tender Closing Date: 
Khamis, 23 November 2017