MENU

Taklimat & Lawatan Tapak : 09/01/2018 ( Selasa )
Masa : 9.00 pg
Tempat Berkumpul : Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana

** Penjualan dokumen secara online mulai 11/01/2018 ( Khamis )

Tender Ref: 
MPK 300-2/2/27,MPK 300-2/2/29,MPK 300-2/2/28
Tender Closing Date: 
Rabu, 17 Januari 2018