MENU

DOKUMEN SEBUTHARGA
Borang Dokumen Tawaran Sebutharga boleh didapati di Laman Web Rasmi MPK / Kaunter Bahagian Ukur Bahan, beralamat di Bahagian Ukur Bahan,Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan.

TEMPOH TAWARAN
Tawaran Sebutharga (B) ini dibuka bagi tempoh Tiga (3) hari bekerja sahaja berkuatkuasa pada 19HB Mei 2020 sehingga 21HB Mei 2020.

TARIKH PENYERAHAN
Dokumen Tawaran Sebutharga tuan/puan hendaklah dihantar dengan apa-apa cara sekalipun samada menggunakan fax bernombor 03-3373 1960, email sebutharga.b@mpklang.gov.my, pos ataupun dihantar terus ke kaunter Bahagian Ukur Bahan, beralamat di Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan. Tidak lewat daripada 21HB Mei 2020 sebelum jam 12.00 TENGAHARI.

Tender Ref: 
MPK/K 300-3/5/1 JLD 6
Tender Closing Date: 
Khamis, 21 Mei 2020