MENU

PEKELILING

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2013
  Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan ke Dalam Perkhidmatan Awam
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2013
  Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan ke Dalam Perkhidmatan Awam
 3. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2013
  Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih
 4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 2013
  Penubuhan Mahkamah Pembinaan
 5. Surat Pekeliling SUK Bil.1 Tahun 2013
  Situasi, Fungsi dan Limitasi Sebagai "Caretaker Goverment"
 6. Surat Pekeliling SUK Bil.2 Tahun 2013
  Larangan Penggunaan Kalimah Bismillah Di Dalam Hebahan Rasmi/Surat/Memo Kerajaan

 

 1. Arahan Perbendaharaan 2012
 2. Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bil. 1 Tahun 2012
  Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah

 

 1. Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2006
  Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam
 2. Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006
  Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan

 

 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2005
  Garis Panduan Bagi Mewujudkan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan Di Agensi Kerajaan
 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2005
  Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI)

 

 1. Surat Edaran Kelayakan Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi
  Rujukan: JPA SARAAN(S) 223/8/3 KIt.19 (17)
 2. Surat Edaran Tanggungjawab Pegawai Awam Dalam Memelihara Integriti Perkhidmatan Awam Semasa Menggunakan Kemudahan Media Sosial Di Internet
  Rujukan : JPA.BK(S) 223/8/2-3 Jld. 4 (56)