MENU

Iklan Tawaran Penyewaan Ruang Niaga Sedia Ada MPK

CARA-CARA MEMOHON:

Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang khas yang boleh didapati daripada Jabatan Penilaian dan
Pengurusan Harta, Bahagian Pengurusan Harta, No.14-1, Tingkat 1,
Pejabat Cawangan Majlis Perbandaran Klang, Pusat Perniagaan Jalan Raya Barat,
Jalan Raya Barat, 41000 Klang dengan harga RM1.00 dan bayaran proses sebanyak RM10.00.
Permohonan yang telah lengkap di isi hendaklah dihantar ke alamat di atas untuk diproses.

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PREMIS:

1) Hanya pemohon yang mengisi lengkap borang permohonan premis akan di panggil temuduga
2) Permohonan yang tidak di isi dengan lengkap TIDAK AKAN DILAYAN
3) Kelayakan permohonan premis mestilah WARGANEGARA MALAYSIA dan dilahirkan di Malaysia
4) Pemohon mestilah berumur 18 tahun dan tidak lebih daripada 60 tahun pada tarikh tutup iklan
5) Sekiranya pemohon memohon di lokasi yang tiada TIADA KEKOSONGAN/ TIDAK IKLANKAN maka
permohonan tersebut akan DITOLAK tanpa temuduga
6) Bagi pemohon yang TIDAK DILAHIRKAN DIMALAYSIA, tuan/puan diminta untuk menyertakan salinan
"SURAT BERANAK".

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 23hb MEI 2017 (SELASA) SEBELUM JAM 4.30 PETANG