MENU

Undang-undang Kecil Bangunan Seragam Selangor ( UUKBS Selangor ) ( Pindaan ) No. 2.2012 telah diwartakan pada 27/12/2012.
UUKBS Selangor tersebut akan digunapakai mulai 18/11/2013.

Maklumat Lanjut klik  di sini.