MENU

Dimaklumkan bahawa MAJLIS PERBANDARAN KLANG akan mengadakan jualan lelong
haiwan seperti berikut :-

Tarikh    :  16 Januari 2019 (Rabu)
Masa      :  10:00 Pagi
Tempat  :  Pusat Kurungan Haiwan Sementara MPK, Lot 1, Lebuh
                 Sultan Mohamad 1,Bandar Sultan Suleiman,
                 Pelabuhan Utara, 42000 Klang, Selangor