MENU

Kepentingan Dasar Keselamatan ICT

  • Melindungi Aset ICT
  • Mengurangkan kesan insiden keselamatan ICT
  • Keperluan perundangan
  • Mengimbangi antara kos dengan keberkesanan keselamatan ICT
  • Menjamin keutuhan keselamatan ICT

Muat turun, baca dan fahami Dasar Keselamatan ICT MAMPU Versi 5.3 di sini.