MENU

Dimaklumkan bayaran proses perkhidmatan bagi Permohonan Borang I (Notis Jualan atau Pindah Milik) yang dikenakan adalah sebanyak RM50.00 perharta bermula 1 Mac 2019.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Perbandaran Klang di talian 03-3371 6044 (samb. 5115, 5118 atau 5119).

Lampiran:   1.   Borang I: Notis Jualan atau Pindah Milik.
                      2.  Senarai Semak Dokumen Yang Perlu Dikemukakan Bersama Permohonan Borang I