MENU

BIL

PROGRAM / AKTIVITI

KUALITI / KUANTITI / MASA

3.

PENGURUSAN PERKHIDMATAN

Pembayaran Bekalan dan Perkhidmatan:-

i) Bayaran dibuat setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Kewangan

3 hari bekerja

Perkhidmatan Persekitaran

Memastikan bahawa pengurusan dan sisa pepejal dilaksanakan mengikut tempoh berikut :

i) Perkhidmatan Sisa Pepejal

a) Kawasan Perumahan

3 kali seminggu

b) Kawasan Komersil

Setiap hari

c) Tong Sampah Berpusat

Setiap hari

ii) Perkhidmatan Pembersihan Awam

a) Pemotongan Rumput di Bahu Jalan

2 kali sebulan

b) Pembersihan Longkang Perimeter

2 kali sebulan

iii) Perkhidmatan sapuan jalan dan sampah-sampah kecil (Kawasan Pusat Bandar dan Kawasan Perdagangan)

Setiap hari

iv) Kutipan sampah pukal / haram / kebun

3 kali seminggu