MENU

BIL

PROGRAM / AKTIVITI

KUALITI / KUANTITI / MASA

2.

PENGURUSAN PERMOHONAN

Tempoh keputusan bagi permohonan pelan pembangunan dalam tempoh seperti berikut :

i) Permohonan Serentak

80 hari

ii) Kebenaran Merancang (Berasingan)

57 hari

iii) Pelan Bangunan (Berasingan)

57 hari

iv) Pelan Kerja Tanah (Berasingan)

57 hari

v) Pelan Jalan dan Parit (Berasingan)

57 hari

vi) Pelan Lampu Jalan (Berasingan)

57 hari

vii) Pelan Landskap (Berasingan)

57 hari

viii) Permohonan Ubahsuai (kediaman sahaja)

1 hari

ix) Permohonan Ubahsuai (selain dari kediaman)

7 hari

x) Permohonan Ubahsuai Kecil (melalui Buku Pelan Setara)

1 hari

xi) Permohonan Permit Bangunan Sementara

- Struktur Antenna / Menara Telekomunikasi

14 hari

- Struktur Papan Iklan / Lain-lain Struktur

30 hari

xii) Permohonan Perakuan Siap Kerja

10 hari

Tempoh keputusan bagi permohonan berkaitan cukai taksiran dan penyewaan premis Majlis :

i) Permohonan Carian Maklumat Harta Beserta Dokumen Lengkap - terhad kepada 3 pegangan

1 hari bekerja

ii) Permohonan Pengesahan Maklumat Harta Beserta Dokumen Lengkap

7 hari bekerja

iii) Tawaran Penyewaan Premis Kepada Pemohon Yang Berjaya

7 hari bekerja selepas
temuduga

Tempoh keputusan bagi permohonan Lesen Perniagaan/ Anjing:-

i) Permohonan Lesen perniagaan dan iklan (Berisiko)

30 hari

ii) Permohonan lesen perniagaan dan iklan (Tred)

14 hari

iii) Permohonan lesen penjaja

14 hari

iv) Permohonan lesen serta merta

Serta merta

v) Permohonan lesen Iklan sementara

Serta merta

vi) Permohonan lesen sementara Pasar Malam

25 hari bekerja (sebelum 30
hari)

vii) Permohonan lesen sementara perniagaan sementara

Serta merta

ix) Permohonan lesen sementara hiburan (Wayang Tokong)

14 hari

x) Permohonan lesen sementara hiburan (ekspo dan pestaria)

30 hari

xi) Permohonan lesen Anjing

1 hari

Tempoh keputusan penyewaan Gelanggang/ Dewan/ Padang untuk:-

i) Majlis Perkahwinan

3 hari

ii) Kemudahan Riadah/ Padang 3 hari