MENU

BIL

PROGRAM / AKTIVITI

KUALITI / KUANTITI / MASA

1.

PENGURUSAN ADUAN

Memastikan maklumbalas kepada pertanyaan dan aduan menepati tempoh berikut:

i) Maklumbalas penerimaan Aduan

2 hari dari tarikh aduan

ii) Maklumbalas tindakan penyelesaian aduan

14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima

iii) Siasatan aduan anjing liar

2 hari bekerja

iv) Menyiasat, membuat ulasan dan menyediakan maklumbalas aduan berkaitan penyenggaraan dan pengurusan
harta bersama

7 hari bekerja