MENU

 

6.0   Senarai Perkhidmatan

Menerima aduan (integriti) daripada jabatan/bahagian/unit di Majlis Perbandaran Klang, Laporan Audit dan individu.

7.0   Ahli Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB), 
         Majlis Perbandaran Klang