MENU

ydp

PERUTUSAN

DATO' YANG DIPERTUA

 

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera.

Selamat datang dan terima kasih kerana melayari laman sesawang www.mpklang.gov.my ini. Sebagai Yang Dipertua Majlis Perbandaran Klang (MPK), saya merasa bangga di atas kunjungan Y.Bhg. Dato'/ Tuan/ Puan. Kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) membolehkan MPK menyalurkan maklumat dengan pantas untuk pengetahuan semua.

Pelan Strategik ICT menggariskan satu agenda pemodenan ke arah peningkatan sistem penyampaian bagi memenuhi harapan dan kehendak pelanggan. Sehubungan dengan itu, perubahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi memberi signifikan terhadap pembangunan sistem pengurusan dan tadbir urus di MPK.

Sejak ditubuhkan pada tahun 1890, Pihak berkuasa Tempatan Klang terus berkembang maju sehingga mencapai taraf Majlis Pebandaran Klang pada hari ini. Sudah lebih seabad lalu, ia berfungsi untuk memberi perkhidmatan perbandaran bagi keselesaan sejajar menjadikan Klang Indah dan Permai dan visi MPK adalah ke arah menjadi Bandaraya Diraja Terbilang di Malaysia menjelang 2020 akan menzahirkan usaha-usaha mempertingkatkan lagi kecemerlangan dan imej Majlis dengan menghasilkan kerja berkualiti dengan keberhasilan yang positif.

Saya amat mengalu-alukan maklum balas daripada Y.Bhg. Dato'/tuan/puan supaya kandungan laman web MPK ini boleh dipertingkatkan agar mampu menjana sumber maklumat penting dan memenuhi aspirasi semua. Sila kemukakan aduan, cadangan atau pertanyaan melalui aplikasi interaktif yang disediakan di laman web ini.

Sekian, terima kasih.

 

PERPADUAN SENDI KEKUATAN

 

DATO' HAJI MOHAMAD YASID BIN BIDIN DSIS, AMS

Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Klang

Kemaskini Terakhir: Selasa, 22 Januari 2019 - 12:03pm