MENU

          (c) Cukai Taksir

 • Menguruskan tuntutan cukai taksir bagi pegangan kosong.
 • Menjalankan penyitaan pegangan kosong bagi cukai-cukai yang tidak berbayar.
 • Mengemukakan tuntutan tunggakan cukai melalui prosiding lelongan oleh bank (pihak ketiga).
 • Mengemukakan tuntutan tunggakan cukai taksir kepada Mahkamah Tinggi untuk Perintah Jualan bagi pegangan kosong.

          (d)  Kontrak dan Perjanjian

 • Mengendalikan urusan penyempurnaan kontrak dan perjanjian daripada Jabatan berkaitan.
 • Menyediakan draf perjanjian.
 • Menguruskan duti setem/pengecualian dan penyeteman di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

  3. Bahagian Pendakwaan (Unit Pendakwaan Trafik Dan Bukan Trafik)

  • Urusan Pengeluaran Notis Peringatan.
  • Urusan memulakan tindakan pendakwaan:
   • Semakan Kertas Siasatan.
   • Penyediaan Borang Pengaduan.
   • Penyediaan mendapatkan izin pendakwaan.
   • Pendaftaran Kertas Pertuduhan dan Saman.
   • Menjalankan tindakan pendakwaan di Mahkamah.
  • Urusan permohonan rayuan kompaun:
   • Rayuan di kaunter
   • Rayuan melalui surat/ emel/ telefon dan lain-lain