MENU

  2.0 Objektif Jabatan Taman & Rekreasi

  • Mengekal dan memelihara imej Klang sebagai sebuah Bandar Diraja dan bersejarah.
  • Menghasilkan kehidupan yang lebih selesa, seimbang dan selamat.
  • Menjadikan Klang sebagai nadi pemangkin pembangunan.
  • Mewujudkan masyarakat madani yang harmonis.

  3.0 Piagam Pelanggan Jabatan Taman Dan Rekreasi

  • Mengeluarkan keputusan bagi permohonan serentak pelan landskap dalam tempoh 80 hari dari tarikh penerimaan.
  • Mengeluarkan keputusan bagi permohonan berasingan pelan landskap dalam tempoh 57 hari dari tarikh penerimaan.
  • Memberikan maklumbalas aduan jabatan dalam tempoh 14 hari (2 minggu).
  • Memproses pembayaran kepada kontraktor untuk kerja penyelenggaraan landskap dalam tempoh 4 hari selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
  • Penanaman 90,000 pokok pelbagai spesis setahun di kawasan pentadbiran Majlis melalui projek pembangunan hijau oleh kerajaan mahupun swasta.

  Bahagian Utama Jabatan Taman & Rekreasi

  Terdapat empat (4) bahagian utama di Jabatan Taman & Rekreasi iaitu :

  Bahagian Pentadbiran (BPT):

  • Unit Pentadbiran / Kontrak.
  • Unit Inden / Pembekalan.

  Bahagian Pembangunan Landskap (BPL):

  • Unit Kawalan Landskap (UKL).
  • Unit Projek Rekabentuk Landskap (UPRL).
  • Unit Kemudahan Rekreasi (UKR).

  Bahagian Kajian Landskap & Kawalan Aset (BKLA):

  • Unit Tapak Semaian (UTS).
  • Unit Padang Majlis (UPM).

  Bahagian Penyelenggaraan (BP):

  • Unit Penyelenggaraan Landskap (UPL).
  • Unit Pangkasan Pokok (UPP).
  • Unit Penguatkuasa (UPK).