MENU

6. PIAGAM PELANGGAN

Bil

Perkara

Tempoh

1.

 Menerima dan mengedarkan permohonan yang lengkap ke agensi
 teknikal

 24 jam waktu bekerja

2.

 Mendapatkan ulasan dan perakuan daripada jabatan-jabatan teknikal

 2 minggu

3.

 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa OSC

 2 kali sebulan

4.

 Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada 
 pemohon

 3 hari selepas mesyuarat

5.

 Menyelesaikan penerimaan permohonan di kaunter OSC

 tidak lebih daripada 30 minit

6.

 Mengedarkan panggilan mesyuarat Jawatankuasa OSC

 3 hari sebelum mesyuarat

7.

 Mengedarkan minit mesyuarat Jawatankuasa OSC

 7 hari dari tarikh mesyuarat 
 diadakan

9.

 Mengemaskini Portal OSC

 setiap hari  

 

7. DIREKTORI KAKTANGAN