MENU

Senarai Perkhidmatan

  • Pemfailan jadual petak
  • Pemfailan unit syer yang diumpukkan
  • Perlaksanaan khidmat nasihat berhubung penubuhan JMB/MC seperti di dalam Akta 757 & 318
  • Perlantikan Ejen pengurusan dan penyenggaraan bangunanM

4.0  Direktori Kakitangan

5.0  Carta Organisasi