MENU

4.5   Bahagian Penguatkuasaan

 • Menjalankan penguatkuasaan undang-undang terhadap orang awam atau pemilik premis di atas sebarang kesalahan yang melibatkan akta atau undang-undang kecil yang digunakan oleh Majlis.
 • Membantu bahagian Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam, bahagian Pendidikan Awam,  Pengurusan Korporat & Kitar Semula, Bahagian Industri & Kitar Semula dan bahagian Kemudahan Awam & Tindakan Khas dalam menangani masalah yang berkaitan.
 • Memantau dan mengambil tindakan ke atas aktiviti pembakaran terbuka yang dilakukan oleh orang awam.
 • Menyiasat dan mengambil tindakan serta memberi maklumbalas ke atas aduan-aduan yang dilaporkan.
 • Mengeluarkan notis dan kompaun kepada individu, pemilik premis dan kilang-kilang yang melakukan kesalahan alam sekitar.
 • Menjalankan operasi bersepadu penguatkuasaan dengan jabatan-jabatan teknikal yang berkaitan pada setiap minggu di kawasan premis perniagaan.
 • Menjalankan operasi kawalan dan pengintipan pembuangan sampah secara haram di lokasi-lokasi yang telah dikenalpasti.
 • Memantau dan mengawasi aktviti pemajuan tanah agar tidak dijadikan sebagai tapak pembuangan sampah secara haram.
 • Melaksanakan Operasi Kutu Sampah terutama di kawasan pusat-pusat bandar.

4.6  Bahagian Pentadbiran

 • Pengurusan surat-menyurat.
 • Menyelaras permohonan cuti rehat atau cuti sakit kakitangan.
 • Penyelarasan tuntutan kakitangan.
 • Menyelaras keperluan mesyuarat untuk jabatan.
 • Menyelaras program khas majlis.
 • Menyelaras keperluan dan peralatan pejabat.
 • Menyelaras penyediaan kertas kerja.

Unit Tindakan Khas

 1. Pasukan ‘Litter Picking'
 2. Pasukan Trisikal
 3. Green Squad
 4. Pasukan ‘Woodchipper'
 5. Pasukan Mencari Sampah
 6. Pasukan ‘Backup'sampah Domestik

Pasukan ‘Litter Picking'

 • Membersihkan sampah-sampah kecil di laluan utama (3x seminggu)
 • Membantu untuk aktiviti gotong-royong / penghantaran tong
 • Tindakan segera bagi kerja-kerja kecil seperti membersihkan culvert, longkang tersumbat/ banjir kilat, pokok tumbang, membersihkan kawasan kemalangan kenderaan (membantu Polis & Bomba)

Pasukan Trisikal

 • Membersih dan melupuskan sampah-sampah kecil yang berteraburan
 • Memungut sampah di kawasan atau lorong-lorong yang sempit / sesak
 • Membantu dalam aktiviti gotong-royong
 • Membantu menjalankan kutipan sampah di tempat yang terdapat halangan untuk kutipan lori.

Green Squad

 • Mencari sampah longgok di kawasan perumahan dan pinggiran bandar
 • Membersihkan sampah-sampah pukal

Pasukan ‘Woodchipper'

 • Membersihkan sampah-sampah kebun
 • Membersihkan sisa-sisa pokok yang telah dipotong / yang telah jatuh.

Pasukan Mencari Sampah

 • Mencari dan membersihkan sampah longgok atau pukal yang dibuang pada sebelah petang hingga malam (5 petang hingga 10 malam) di kawasan Pusat Bandar dan pinggiran bandar

Pasukan ‘Backup'sampah Domestik

 • Menjalankan kutipan sampah kali kedua di sekitar Pusat Bandar
 • ‘Standby' backup jika terdapat aduan kutipan yang bermasalah
 • Menjalankan rondaan di kawasan laluan utama dan mengutip sampah yang dijumpai sepanjang laluan tersebut
 • Mencari sampah longgok di kawasan perumahan dan pinggiran bandar
 • Membersihkan sampah-sampah pukal

5.0  Direktori Kakitangan