MENU

4.0  Fungsi Unit / Bahagian

 • Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam
 • Kewangan Dan Kontrak  
 • Pendidikan Awam, Pengurusan Korporat Dan Kitar Semula
 • Kemudahan Awam Dan Tindakan Khas
 • Penguatkuasaan
 • Pentadbiran

 

4.1  Bahagian Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam

 • Memeriksa dan memantau aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Kontraktor Majlis bagi memastikan setiap perkhidmatan yang dilaksanakan mematuhi skop dan spesifikasi kerja yang telah ditetapkan.
 • Menerima,menyiasat dan memberi maklumbalas terhadap masalah atau aduan daripada orang awam atau lain-lain agensi.
 • Meneruskan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan ke atas orang awam di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) dan Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah 2007 (MPK).
 • Menjalankan rondaan dan pemantauan harian ke atas aktiviti pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di kawasan Majlis Perbandaran Klang.
 • Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Khas Kebersihan Daerah Klang pada setiap 2 minggu sekali yang melibatkan Ahli Majlis, pemimpin-pemimpin kawasan, jabatan dalaman Majlis dan agensi luar yang berkaitan.
 • Mengawal aktiviti di bekas tapak pelupusan sampah Majlis agar tidak dicerobohi dan disalahgunakan.

4.2  Bahagian Kewangan Dan Kontrak

 • Proses pengeluaran Borang Pelaksanaan Kerja (Obligasi)
 • Proses pengeluaran inden
 • Pembelian Bekalan Stor
 • Proses pembayaran

4.3   Bahagian Pendidikan Awam, Pengurusan Korporat & Kitar Semula

 • Menyelaras keperluan berkaitan kebersihan bagi acara-acara rasmi Majlis seperti pembekalan tong sampah, pekerja pembersihan dan lain-lain keperluan.
 • Menyelaras dan memastikan segala keperluan untuk program gotong-royong seperti tong sampah, kenderaan dan peralatan disediakan.
 • Mengadakan program alam sekitar seperti ceramah mengenai penjagaan kebersihan, kitar semula dan gotong-royong bersama persatuan penduduk atau NGO di kawasan Majlis.
 • Mengadakan sesi ceramah atau taklimat kepada orang ramai atau pihak sekolah mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar.
 • Menyelaras dan menjalankan aktiviti atau program seperti kesihatan cara kerja, pertolongan cemas, kebersihan persekitaran dan pendidikan kesihatan.
 • Mengadakan dan menyelaras aktiviti yang dapat memupuk semangat cintai alam sekitar terutama di kalangan pelajar.
 • Menyelaras aktiviti Pertandingan Kebersihan Kampung dan Taman Perumahan dan Pertandingan Kebersihan Pasar Malam & Pasar Pagi yang dilaksanakan oleh jabatan.
 • Menubuhkan Kumpulan Inovasi jabatan yang akan mengkaji penambahbaikan sistem perkhidmatan atau barangan jabatan atau Majlis.
 • Menjalankan aktiviti-aktiviti dalam program kitar semula seperti pembinaan pusat kitar semula, penempatan tong @ kiosk kitar semula dan sesi taklimat mengenai kitar semula.
 • Menyediakan laporan prestasi kutipan barang kitar semula yang dilaksanakan oleh sekolah, industri dan NGO.
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Kitar Semula sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

4.4   Bahagian Kemudahan Awam Dan Tindakan Khas

 • Menyelia kerja-kerja pembersihan tandas awam, dewan, pasar, gerai dan kemudahan rekreasi yang berada di bawah tanggungjawab Majlis.
 • Menyelaras dan mengawal selia jadual kerja pembersihan dewan orang ramai, pembersihan semak-samun dan pembersihan sampah kecil yang dilaksanakan sendiri oleh kakitangan jabatan (buruh).
 • Memantau dan memastikan kerja-kerja pembersihan tandas dan dewan orang ramai dilaksanakan pada setiap hari oleh kakitangan di bawah unit kemudahan awam.
 • Menyelaras dan menjalankan kerja-kerja pemotongan dan pembersihan semak-samun di tanah kerajaan atau tanah milik persendirian mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh kakitangan jabatan di bawah unit semak-samun.
 • Melaksanakan prosedur pengeluaran notis untuk pembersihan kepada pemilik tanah atau premis kosong yang telah ditinggalkan atau tidak berpenghuni.
 • Menyelaras dan memantau kerja-kerja pembersihan sampah-sampah kecil di jalan-jalan utama di kawasan Majlis yang dilaksanakan oleh kakitangan jabatan di bawah 'unit litter picking'
 • Membantu Unit Bencana Alam (Squad 3S) apabila berlaku banjir, kebakaran, tanah runtuh dan sebagainya.
 • Menyelaras jadual kerja dan kakitangan untuk aktiviti yang telah ditetapkan di bawah pasukan 'trisikal'