MENU

Emel Jabatan: alamsekitar@mpklang.gov.my

Ketua Jabatan: Encik Zaireezal Bin Ahmad Zainuddin
Emel Ketua Jabatan: zaireezal.zainuddin@mpklang.gov.my

1.0  Pengenalan

 • Selepas penswastaan pada 1998, diwujudkan Unit Kawal Selia yang  diletakkan di bawah Jabatan Pentadbiran. Unit ini terdiri daripada 30 orang danberfungsi sebagai pemantau kepada aktiviti pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awan yang dilaksanakan oleh Alam Flora Sdn.Bhd.
 • Pada tahun 2000, unit ini telah dinaiktaraf kepada Bahagian Alam Sekitar.
 • Dengan pertambahan kakitangan dan fungsi, bahagian ini dikenali sebagai Jabatan Alam Sekitar  pada tahun 2002 sehingga April 2011.
 • Tujuan di tubuhkan jabatan ini adalah untuk memberi dan memantau perkhidmatan pengurusan sisa pepejal ,pembersihan kawasan, kemudahan awam dan penjagaan alam sekitar yang sempurna di kawasan Majlis Perbandaran Klang.
 • Mulai Mei 2011, jabatan ini telah ditukar nama dan dikenali sebagai Jabatan Perkhidmatan Persekitaran dan terdiri daripada 171 orang kakitangan.

  Akta-akta yang di peruntukkan.

 1. Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171)
 2. Akta Jalan Parit dan Bangunan (Akta 133)
 3. Pembuangan ,Pemungutan dan Pelupusan Sampah Saraf(MPK) 2007

2.0  Objektif

 • Memberi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal, pembersihan kawasan, kemudahan awam dan penjagaan alam sekitar yang sempurna bagi penduduk di Majlis Perbandaran Klang serta mengukuhkan tahap kebersihan, keselesaan, kacauganggu dan alam sekitar selaras dengan Akta dan Undang-Undang Kecil yang digunakan pakai oleh Majlis Perbandaran Klang.

3.0  Piagam Pelanggan

 • Melaksanakan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam dengan sempurna untuk memenuhi keperluan   pembayar cukai di kawasan MPK.
 • Perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dilakukan 3 kali seminggu bagi kawasan perumahan dan setiap hari bagi kawasan perdagangan serta tong sampah berpusat.
 • Perkhidmatan pembersihan awam seperti pemotongan rumput di bahu jalan dan pembersihan longkang perimeter kawasan perumahan dilaksanakan 2 kali sebulan.
 • Perkhidmatan sapuan jalan dan kutipan sampah-sampah kecil dilaksanakan pada setiap hari bagi kawasan pusat bandar dan kawasan perdagangan.
 • Melaksanakan penyelenggaraan pembersihan kebersihan awam seperti pasar, dewan orang ramai, gerai MPK, perhentian bas dan teksi serta tandas awam.
 • Memastikan semua kontraktor yang melaksanakan perkhidmatan pembersihan mematuhi skop dan spesifikasi kerja yang telah ditetapkan.
 • Melaksanakan operasi penguatkuasaan ke atas kesalahan yang berkaitan Akta dan Undang-Undang Kecil yang diguna pakai oleh Majlis.
 • Melaksanakan program kitar semula dengan lebih aktif dan bekerjasama dengan pihak swasta dan badan-badan kerajaan (NGO).
 • Perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam terus diberikan kepada premis yang baru memperolehi sijil layak menduduki.
 • Menyediakan kemudahan tong sampah yang mencukupi di kawasan perdagangan dan pusat bandar bagi memastikan tahap kebersihan di kawasan berada dalam keadaan terkawal.
 • Melaksanakan program pendidikan dan kesedaran tentang kebersihan secara berterusan dan bekerjasama dengan pihak swasta, pihak sekolah, badan bukan kerajaan dan penduduk setempat.
 • Menjalankan pemantauan bagi mengawal pencemaran dan kacau ganggu bagi keselesaan penduduk dan pembayar cukai.
 • 1
Kemaskini Terakhir: Rabu, 30 September 2020 - 1:08pm