MENU

5. PIAGAM PELANGGAN

Memberi pertimbangan keatas keputusan kebenaran merancang dalam tempoh 80 hari berkerja bagi permohonan serentak dan 57 hari bekerja bagi permohonan berasingan.

6. LAIN – LAIN BERKAITAN

SENARAI UNDANG – UNDANG / PERKELILING DAN LAIN – LAIN RUJUKAN

AKTA

 • Kanun Tanah Negara . 1965 (Akta 56)
 • Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)
 • Akta Perancang Bandar Dan Desa, 1972 (Akta 172) Dan Pindaan Akta A933 Dan A 1129.
 • Akta Jalan, Parit Dan Bangunan, 1974 ( Akta 133)

UNDANG – UNDANG KECIL

 • Undang – Undang Kecil Bangunan Seragam Negeri Selangor, 1984

PERATURAN DAN GARISPANDUAN

 • Kaedah –Kaedah Pengawalan (Am) Negeri Selangor, 1996
 • Kaedah Lembaga Rayuan Negeri Selangor, 1996
 • Garispanduan Dan Piawaian Perancangan, Majlis Perbandaran Klang
 • Pelan Perkawasan Majlis Perbandaran Klang
 • Rancangan Struktur Negeri Selangor 2020
 • Rancangan Tempatan Klang (Pengubahan 1) Majlis Perbandaran Klang 2020
 • Rancangan Tempatan Klang 2002 – 2015
 • Rancangan Struktur Klang, 1986 – 2020
 • Manual Garispanduan & Piawaian Perancangan Negeri Selangor (Edisi Kedua)
 • Rancangan Tempatan Kawasan Pusat Perdangangan Klang Dan Pelabuhan Klang, 1990 – 2010
 • Rancangan Tempatan Kapar – Meru, 1998 – 2010
 • Rancangan Tempatan Pandamaran, 1998 – 2010
 • Polisi – Polisi, Dasar – Dasar Dan Perkeliling Kerajaan
 • Kaedah Perintah Pemeliharaan Pokok

7. CARTA ORGANISASI         

 Sila klik pada pautan di sini untuk paparan.

8. DIREKTORI KAKTANGAN

Bil

Nama Kakitangan / Pegawai

Tugas / Jawatan

Gred

1.

Zailani B. Panot

Timbalan Pengarah

J48

2.

Yusrina Bt. Mohamad Yusof

Peg. Per Bandar

J44

3.

Mohd Fauzi B. Burham

Peg. Per Bandar

J41

4.

Yusri B. Mustafa

Peg. Per Bandar

J41

5.

Ruzaana Bt.Abdul Rahman

Peg. Per Bandar

J41

6.

Norhayati Bt. Mohd Ladzim

Peg. Per Bandar

J41

7.

Mohd. Fharulisa B. Md Isa

Peg. Tadbir

J41

8.

Suhaimi B. Sabilan

Pen. Per. Bandar

J36

9.

Rohani Bt. Mat

Pen. Per. Bandar

J36

10.

Rasiah Bt. Ramby

Pen.  Per. Bandar

JA29

11.

Salasiah Bt. Mohd Tabi

Pen. Per. Bandar

JA29

12.

Zainuddin B. Sidek

Pen. Per. Bandar

JA29

13.

Mohd Sharil B. Harun

Pen. Per. Bandar

JA29

14.

Ivana Mas Ayu Bt. Mohd Ali

Pen. Per. Bandar

JA29

15.

Mastura Bt. Bharudin

Pen. Per. Bandar

JA29

16.

Norafidah Bt. Nafedz

Pen. Per. Bandar

JA29

17.

Nafisah Bt. Ismail

Pen. Per. Bandar

JA29

18.

Nurul Eliza Bt. Mohd Yusof

Pen. Per. Bandar

JA29

19.

Mohd Fairuz B. Abu Bakar

Pen.  Per. Bandar

JA29

20.

Sabiah Bt. Mohd Tahir

Pen. Per. Bandar

JA29

21.

Norazian Bt. Muhamad Salan

Pen. Per. Bandar

JA29

22.

Amirul Firdaus B. Mustafa Kamal

Pen.  Per. Bandar

JA29

23.

Nor Najah Bt. Mohd Mazlan

Pen.  Per. Bandar

JA29

24.

Dzulkhairil B. Mohamad Miskan

Pen.  Per. Bandar

JA29

25.

Kalyani Devi A/P Rajendran

Pen.  Per. Bandar

JA29

26.

Bidayatul Hayat B. Buang

Pen. Per. Bandar

JA29

27.

Farhana Bt. Alias

Pen. Per. Bandar

JA29

28.

Ali bin  Mohd Noor

Juruteknik Rendah

J14

29.

Tan Hock Huat

Juruteknik Rendah

J14

30.

Hafidzah bt Saad

Pembantu Tadbir

N17

31.

Nurul Huda bt Ismail

Pembantu Tadbir

N17

32.

Fazilah bt Abu

Pembantu Tadbir

N17

33.

Fazlina bt Hailani

Pembantu Tadbir

N17

34.

Saidatul Amiah bt Shairon

Pembantu Tadbir

N17

35.

Thiruselvi a/p Karunakaran

Pembantu Tadbir

N17

36.

Azira Fazliana bt Mohd Shah

Pembantu Tadbir

N17

37.

Muhamad Razzi bin Md. Razak

Pembantu Tadbir

N17

38.

Fidyatul Alyaa bt Hafizi Affandi

Pembantu Tadbir

N17

39.

Nurul Hafidzah  bt. Zakaria

Pembantu Tadbir

N17

40.

Mohd Saiff bin Salim

Pem. Am Pejabat

N1

41.

Mohd Saiful  Azlizan bin Sahar

Pem. Am Pejabat

N1

42.

Mohd Haris bin Tauhid

Pemandu

R1