MENU

Akta-Akta Yang Digunapakai Jabatan

 • Perlembagaan Persekutuan
 • Kanun Tanah Negara 1965
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) – Bhg XV – Kadar dan Nilaian
 • Akta Pengambilan Balik Tanah 1980
 • Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)
 • Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)
 • Akta Perancang Bandar & Desa 1976 (Akta 172)
 • Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)
 • Pekeliling-pekeliling kerajaan yang berkaitan
   

 

Sebarang pertanyaan / aduan sila hubungi :

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
MAJLIS PERBANDARAN KLANG
BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH
JLN PERBANDARAN, 41675 KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN

TEL : 03-33716044 SAMB 5117 / 5120
SAMB : 5119 (Bahagian Penilaian Kadaran)
SAMB : 5120 (Bahagian Pengurusan Harta)

 

BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA
1-14 & 1-16, TINGKAT 1
PUSAT PERNIAGAAN RAYA BARAT
JLN RAYA BARAT, 41000 KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 17 Januari 2020 - 8:12am