MENU

F. BAHAGIAN KOMUNIKASI / LOGISTIK

 • Bertanggungjawab untuk mendapatkan dan mengumpul maklumbalas semua aduan yang telah dikeluarkan untuk siasatan atau tindakan untuk dilaporkan kepada pihak yang berkenaan.

 • Bertanggungjawab merekod dan menyalurkan aduan kepada unit-unit yang berkenaan.

 • Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan barang sitaan berpandukan MS ISO 9001 : 2015

 • Memantau 76 CCTV (16 KPKT , 60 SUK) yang dipasang di kawasan pentadbiran Majlis dan melaporkan hasil pemantauan berkaitan lalulintas, penjaja, kemalangan, vandalisma dan lain-lain yang  berkaitan.

 • Memastikan aset Jabatan diselenggara dengan baik termasuk kenderaan, peralatan operasi, senjata api dan lain-lain aset

  berkaitan.

 • Mengurus hal-ehwal berkaitan perkhidmatan, latihan, pemantauan,

  pemeriksaan melibatkan kakitangan Jabatan seperti Key Performance Index (KPI),Buku Perkhidmatan dan Kehadiran Latihan atau

  Kursus.

F.(I) Unit Semboyan

 • Menentukan semua peralatan Jabatan cukup, dalam keadaan baik dan boleh digunakan.
 • Menentukan pegawai dan pembantu penguatkuasa yang mengambil dan menyerahkan mesin 'hand-held' dicatatkan

  Kompaun. diterima dari anggota dicatatkan ke dalam Buku Penerimaandi Buku Pengeluaran Hand-held. Menentukan setiap salinan kompaun (salinan kedua) yang 

 • Menyediakan Laporan Bulanan dan Tahunan kompaun yang telah dikeluarkan.
 • Menentukan pegawai dan pembantu penguatkuasa yang mengambil dan menyerahkan set walkie-talkie dicatatkan

  di Buku Pengeluaran set walkie-talkie.

 • segera.Menerima dan memberi arahan kepada unit- unit untuk tindakan

 • Menjadi bilik gerakan bencana Majlis Perbandaran Klang untuk

  menerima maklumat aduan berkenaan bencana daripada orang  awam.

 F.(II) Unit Logistik

 • Menentukan kenderaan Jabatan berada dalam keadaan baik dan boleh digerakkan apabila diperlukan.
 • Menentukan kenderaan dihantar ke Bahagian Bengkel untuk dibuat pelarasan mengikut jadual yang dikeluarkan.
 • Menentukan anggota pemandu mencukupi dan bersiap-sedia untuk sesuatu tugasan.
 • Menentukan kenderaan gantian diperolehi sekiranya kenderaan Jabatan mengalami kerosakan ataupun dibuat pembaikan/

  pelarasan.

F.(III) Unit Senjata Api

 

 • Menentukan anggota Pembantu Penguatkuasa untuk membuat kawalan di Kaunter Kutipan Hasil Majlis di seluruh  cawangan.
 • Menentukan setiap anggota kawalan  mengambil senjata api pada awal pagi dan mengembalikannya semula setelah selesai

  tugas.

 • Mengiringi pegawai dalam urusan penghantaran wang kutipan hasil ke bank.

Unit Pantas

 • Penugasan berkaitan aduan kecemasan  dan bencana sahaja :

  1. Banjir - banjir kilat, banjir

  2. Tanah runtuh- tanah runtuh, mendapan tanah

  3. Runtuhan - bangunan / kawasan pemajuan

  4. Ribut-pokok tumbang, bumbung  terbang

  5. Kemalangan - tiang/pokok tumbang, kerosakan harta awam, kenderaan,  tumpahan minyak/debu / pasir

  6. Kebakaran - perumahan, industri, pertanian dan kebakaran terbuka

   

   

   

   

    

   5.0 Carta Organisasi

    

    

    

   6.0  Direktori Kakitangan